Az aminosavak alkalmazásának lehetőségei


Az aminosavas készítményeink azzal az előnnyel rendelkeznek, hogy lehetővé teszik az otthoni, kényelmes és hosszabb időtartamú applikálásukat. Ellentétben a kémiai eredetű gyógyszerekkel az aminosavas preparátumok tisztán természetes anyagok és ezért gyakorlatilag semmilyen mellékhatással nem rendelkeznek..

A mentális fejlődés elmaradottsága és a beszédzavarok

Az aminosavas preparátumok hatékonysága a mentális fejlődés elmaradottsága és a beszédzavarok esetében

A mentális fejlődés elmaradottságában, a beszédzavarban és az oligofréniában, valamint különféle etiológiájával rendelkező betegségben szenvedő gyerekek gyógykezelésére, a betegség súlyosságának fokára való tekintet nélkül, az aminosavas készítmények nagyon hatásosak.

A vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy az oligofrén gyerekek esetében az aminosavas készítmények alkalmazását követően bekövetkezik a szenzorikus - motorikus reakciók gyorsulása, javul a vizuális és az auditív emlékezet és a spontán megfigyelőképesség, fejlődik a kézügyesség alkalmazásának képessége. Beáll a magasabbrendű agyi tevékenység fejlődése, úgy mint a megfigyelőképességé és a képzelőtehetségé, amely absztrakt - logikai gondolkodást ún. intellektus magasabb szintjére emelkedést eredményez.

Ezen kívül megfigyelhető még a neurológiai elégtelenségek és a psicho - emóciós feszültség általi reakciók intenzitásának enyhülése, a beteg viselkedésének normálissá válása.

Azoknál a gyerekeknél, ahol fennáll a csökkentett megfigyelőképesség és a hiperaktivitás, már az első vagy a második kezelést követően tapasztalható a hiperaktivitás mértékének csökkenése, a viselkedés normalizálódása, a figyelés összpontosításának mértéke növekedése. 
Minél fiatalabb gyerek gyógykezeléséről van szó, annál gyorsabban lehet pozitív visszajelzést kapni, és ezáltal növekszik a gyermek szociális és pszichikai adaptációjának lehetősége.

Létezik a gyerekeknek egy olyan csoportja, kiknek viselkedésük otthon és az iskolában is problémás. Nehezen nevelhetőek, viszont az orvosi vizsgálatokkal nem mutathatók ki a központi idegrendszer organikus megbetegedése. Ezeknek a gyerekeknek az iskolai tanulmányi eredményeik rosszak, nem képesek alkalmazkodni az általános iskolai szabályok betartásához, tapasztalható náluk a figyelmetlenség és „nyüzsgés”, kicsiny az emlékezőképességük és gyorsan elfáradnak. Ezek a tünetek az olyan gyerekeknél is jelentkezhetnek, akiknél ez régebben nem volt tapasztalható, nem volt tanulási problémájuk. A betegség tüneti manifesztációjának oka lehet a növekvő terhelés, a stresszhelyzetek keletkezése. 
Amennyiben az aminosavas készítményekkel történő kezelés javítja az oligofréniás gyerekek egészségi állapotát, akkor a gyakorlatilag egészséges gyerekek esetében a gyógyhatás sokkal gyorsabban és hatékonyabban jelentkezik. 

Az olyan gyerekek estében, akiknél fontolóra vesszük a kisegítő iskolába történő átirányítást, az aminosavas készítmények alkalmazásának túlnyomó esetében lehetővé válik az, hogy a gyermek a iskolai tanulmányi kötelezettségeit a szokványos általános iskolában teljesítse. 

Rehabilitáció - az aminosavas készítmények hatékonysága a rehabilitációnál

Az idegrendszeri megbetegedéseknél gyakran előfordul a bénulás különféle fajtája ( magas vagy alacsony izomtónus, egyensúlyzavar, stb.). A rehabilitáció különféle végzése során ajánljuk, hogy a beteg kapjon aminosavas készítményt, amely gyorsítja és növeli a rehabilitáció hatékonyságát.     

Az aminosavas gyógykezelés komplex megoldást jelent az idegrendszeri megbetegedéseknél. Az okok keletkezésének helyszínén - a központi idegrendszerben eurogenézist stimulál, aktiválja az alvó idegsejteket és a szervezet saját tartalékait, ami elősegíti a szervezet sérült funkciójának felújítását vagy hiányosságának csökkentését. Ezzel nemcsak a mozgásszervek működésének sérülésén segít, de segít a mentális retardáció, az intellektus zavarának, a figyelem- és a beszéd zavarának csökkentésében. Az aminosavas készítmények, a működése mechanizmusának köszönhetően, növelik a rehabilitáció hatékonyságát, ezáltal a mozgásszervek patológiájának gyógyításában kiváló eredmények érhetőek el. Az aminosavas készítmények applikációja esetében a rehabilitáció a központi idegrendszerben intenzívebben hat a neurogenézis stimulációjára, amely által a beteg mozgásszervi funkciói gyorsabban és hatékonyabban újulnak fel.

A jelenlegi orvosi gyakorlatban ezeknél a súlyos idegrendszeri megbetegedéseknél, tekintettel a betegség kiváltó okára történő korlátozott befolyásolhatóságra /idegszövet, idegsejtek károsodása/, az elérhető gyógyszeres kezelés a mozgásszervek állapotának javítására fókuszál, amely során különféle rehabilitációs módok és folyamatok alkalmazására kerül sor. 
A rehabilitáció folyamata a gyógykezelés milyen lépéseit foglalja magába?

Jelenleg a gyógykezelés egy sor gyógymód lépéseit foglalja magába , melyek közül a fizioterápia alapvetően fontos helyet foglal el - szakképzett orvos és egészségügyi személyzet általi gyakorlatok végzése. A fizioterápián kívül a gyógykezelés még magába foglalja a rehabilitációs masszázst, elektroterápiát, vízgyógyászati kezelést, lézersugár segítségével végzett kezelést, reflex-terápiát, vagy az akupunktúrát - a rehabilitációs gyógykezelés módjának kiválasztása függ orvos döntésétől és az adott rehabilitációt végző egészségügyi intézet lehetőségeitől. A rehabilitáció a mozgásszervek rehabilitációjára fókuszál, azért ,hogy a beteg mozgásszerveinek működése felújuljon, javuljon és ezáltal lehetővé váljon számára a napi teendőinek ellátása. A rehabilitáció végzése viszont nem befolyásolja a megbetegedés lényegét - a központi idegrendszer károsodását, ezért a rehabilitáció által elért eredménynek korlátai vannak.           

A jelenleg használatos, a rehabilitációra összpontosító gyógymód, nem befolyásolja az idegrendszeri megbetegedés többi károsodását -  az intellektus, az összpontosítási képesség, a beszéd, a látás, a mozgás koordinációjának és egyéb szervi károsodását.

Az aminosavas gyógykezelés felkínálja az idegrendszeri megbetegedés komplex kezelését. A betegség okának helyén - a központi idegrendszerben a neurogenézis stimulálását okozza, aktiválja az alvó idegsejteket és serkenti a szervezet saját tartalékainak kihasználását, amely által a károsodást szenvedett szerv működése felújul vagy javulni fog. A készítmények nem csupán a mozgásszervi elégtelenségre hatnak, hanem segítenek a mentális retardáció, az intellektus zavarának, az érzékelés és a beszéd zavarának kezelésében is.      

Az aminosavas készítmények, a hatásmód mechanizmusának köszönhetően, a rehabilitáció hatékonyságát növeli, és ezáltal a mozgásszervi patológiai elváltozás gyógykezelése terén kiváló eredmények érhetőek el. A rehabilitáció végzése, az aminosavas készítmények applikálása esetében, hozzájárul a központi idegrendszerben végbemenő neurogenézis intenzívebb stimulációjához, és ezzel az aminosavas készítményekkel stimulált mozgásszervi funkciók gyorsabban és hatékonyabban újulnak fel. 

Milyen esetekben ész szerű a rehabilitáció alkalmazása? 

Azon megbetegedések példája, amelyek esetében alapvető fontosságú a rehabilitáció végzése a gyermekbénulás -amely a mozgásképesség károsodásával és a mentális fejlődés, a kommunikációs készség, az érzékszervek fejlődésének lemaradásával, valamint az epilepsziás tünetekkel van jellemezve. A gyermekbénulás kb. 70%-a esetében jelen van a beteg intellekuális fejlődésének lemaradása - mentális retardáció. A mentális retardáció a gyermekbénulás leggyakoribb és legsúlyosabb tényezője. Ez a tanulás, a kommunikációs, a szocializációs képesség zavarán kívül abban is megnyilvánul, hogy a betegnél - a mentális deficit mértékének függvényében - a lokomáció és a vertikalizáció fejlődése lelassul, és ez a beteg mozgási aktiválását korlátozza vagy akár lehetetlenné teszi. 

A gyermekbénulás gyógykezelésének alapját jelenleg a fizioterápia (rehabilitációs torna) képezi, amely a beteg lokomációs és a vertikalizációs képesség javítására, valamint a spaszticidással vagy hipotóniával sújtott egyes izomcsoportok és izületek rehabilitációjára fókuszál. Nálunk a legelterjedtebb az ún. Vojta - módszer alkalmazása, de nem ritkaság a más fizioterápiás iskola gyógykezelési módszereinek alkalmazása sem. A gyermekbénulás gyógykezelésének szigorúan személyre szabottnak kellene lennie, amelynek a konkrét beteg patofiziológiai károsodása megértéséből kellene kiindulnia. A gyermekbénulás rehabilitációja nehéz, komplikált és hosszan tartó folyamat, amely megköveteli a beteg gyermek családjától a megértő kitartást, amely nem minden esetben hozza meg a rehabilitációs gyógykezeléstől az elvárt eredményt. 

Az újszülötti perinatális encefalopátia a következő példa arra, hogy melyik gyógykezelésében tölt be fontos szerepet a rehabilitáció. Ez a betegség a gyermek a születése előtti, a szülés folyamán vagy röviddel a szülés utáni időszakban, a központi idegrendszerének károsodásával alakul ki. A betegség későbbi fázisában gyermekbénulássá, epilepsziává, hidrocefal és oligofréniás megbetegedéssé fejlődik át. Az aminosavas készítményekkel történő gyógykezelés jelentős mértékben kompenzálja a perinatális időszakban keletkező patológiai károsodást.

Ebben az időszakban az agy nagyon plasztikus, így lehetővé válik a további patológiai jelenség kialakulásának megelőzése. A perinatális encefalopátia esetében, amely a szülés előtti időszakban vagy a szülés folyamán a hipoxia következtében jön létre, az aminosavas készítmények a betegség korai időszakban történő szedése a betegre nagyon jó hatással van - a javulás a betegek 95%-ánál észlelhető. Az aminosavas készítmények szedése és a rehabilitációs gyógykezelés kombinálása nagyban befolyásolja a gyermek további fejlődését.
 

Az aminosavas készítmények applikációjának módszere

Hogyan történik az aminosavas készítmények applikációja
A Prága 5- Smíchov címen található Aminosavas- terápia Tanácsadó Központunkban, a gyógykezelést megelőző konzultáció során, a szakképzett orvos által megtörténik a beteg állapotának felmérése és a betegség eddigi lefolyásának megismerése. A beteg gyermek hozzánk szüleivel, vagy közeli családtagjainak kíséretével érkezik, ami fontos a betegség történelmének megismerése miatt.

Az orvosi kivizsgálás eredménye alapján, figyelembe véve a panasz súlyosságát és jellegét meghatározásra kerül az aminosavas készítmények alkalmazásra kerülő összetétele. A konkrét páciens részére összeállított konkrét gyógymód kombináció úgy van összeállítva, hogy a kezelés minél nagyobb terjedelemben érintse a betegség összes tünetét. Némely aminosavak inkább a spaszticitás elnyomására hatnak, mások pedig a beszédkészség felújítását segítik, némelyek pedig az epilepsziás roham hajlamát csökkentik; így a specifikus tulajdonsággal rendelkező aminosavak egyénileg összeállított kombinációja a megbetegedés egészére fog hatni. Ezért a gyógykezelésre jellemző az, hogy a beteg részére összeállított aminosavas keverék négy - hat összetevőből áll, amelynek beszedése naponta 3-4szer történik. A Tanácsadó Központunkban az összeállított aminosavas készítmény kombinációinak száma összesen húsz lehet. A betegnek tájékoztatást adunk a gyógykezelés várható eredményéről. 

Az aminosavas készítményeink szedése a gyógykezelés ciklusban, vagyis kurzusok keretében történik. A kurzusok ismétléséről a döntés, az elért eredmény alapján történik; a gyógykezelés egy ciklusa megközelítőleg három hónapig tart. Mindegyik kurzus után a beteg egészségi állapota kiértékelésre kerül, és az elért eredmény szerint ajánljuk a kurzus ismétlését, folytatását. Tekintettel az aminosavak működésének mechanizmusára - a reparációs indukció mechanizmusa a szervezetben, valamint a sejti és szöveti szintű regulációs funkcióra, amelyek a károsodás helyén a károsodás reparációjához vezetnek - az aminosavas készítmények szedésének pozitív effektusa nem csupán a gyógyszer szedésének ideja alatt történik, tehát a gyógykezelés időhossza alatt, hanem a gyógykezelés után is. Ezért nem fontos , hogy az aminosavas készítmények szedése kontinuális legyen. 

Az aminosavas készítményének applikációja ambuláns módon történik - a beteg hazamegy és a szer bevétele az otthoni környezetben megy végbe. A kezelés elért konkrét eredményének kiértékelése alapján individuális aminosavas készítmény kombinációja kerül összeállításra, amely szükség szerint kiegészíthető vagy változtatható. A gyógykezelés eredményei befolyásolják a kezelési ciklusok ismétlését érintő döntéshozatalt.

A genetikai szindrómás vagy krónikus megbetegedésben szenvedő beteget nem lehet teljesen kigyógyítani. Az aminosavas gyógykezelés viszont az enyhébb károsodással rendelkező betegeknél a tünetek megjelenését teljesen elnyomhatja, a súlyosabb esetekben a gyermek páciens állapotát normalizált vagy legalább optimalizált mederbe terelheti, a felnőttet pedig visszatérítheti a normális életvitelének folytatásába.

Amennyiben további kérdése lenne az aminosavas kezelésről, áráról, valamint az előzetes konzultációra szeretne időpontot kérni, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot a +420 251 562 322 telefonszámon. 
 

Aminosavas - terápia gyógyközpont

Tisztelt Ügyfeleink,

az Önök által feltett kérdések megválaszolására, valamint a személyes
konzultációra Prágában a következő címen állunk rendelkezésre: Kořenského 1045/9, 150 00 Praha 5.

Kérjük, hogy kolléganőnkkel,  Mgr. Magdalena Šafaříková, vegye
fel a kapcsolatot, mégpedig e-mailel az info@amino-cure.eu elektronikus címen,
vagy 9.00 és 17.00 óra között a 80 088 263 vagy  WhatsApp +420 778 071 578 telefonszámon.

Örülünk az Önnel történő találkozásnak. 

www.facebook.comKořenského 1045/9, 150 00 Praha 5
+420 778 071 578 ,
info@amino-cure.eu
Cookie Házirend
Adatvédelmi Irányelvek

© 2023 aminocure.hu - Példák a gyakorlatból - Aminocure - példák a gyakorlatból